Tietosuojaseloste

Rekisteri- ja tietosuojaseloste / Ilmala Entertainment Group

Tämä on Ilmala Entertainment Group rekisteri- ja tietosuojaseloste, joka noudattaa Euroopan unionin yleistä henkilötietoja koskevaa tietosuoja-asetusta (GDPR). Dokumentti on laadittu 7.11.2023.

Yrityksemme tietosuojaseloste kertoo, millaisia henkilötietoja voimme kerätä asiakkaastamme hänen tilatessaan palveluitamme tai ottaessaan yhteyttä meihin Ilmala Entertainment Group verkkosivuston kautta. Rekisteriselosteesta ilmenee myös se, mihin tarkoituksiin voimme keräämiämme henkilötietoja hyödyntää. Käyttämällä verkkosivustoamme ja palveluitamme asiakkaamme hyväksyy henkilötietojensa käsittelyn laatimamme ja päivittämämme tietosuojaselosteen mukaisesti.

Varaamme itsellemme mahdollisuuden ajoittain päivittää tietosuojaselostettamme julkaisemalla siitä uuden version verkkosivustollamme. Sivustomme sekä muiden verkkopalvelujemme jatkuva käyttö uuden version julkaisun jälkeen katsotaan päivitettyjen tietosuojaehtojen hyväksynnäksi.

1. Rekisterinpitäjä

Ilmala Entertainment Group
Veneentekijäntie 20, 00210 HELSINKI

3387274-5

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

info@ilmalaent.fi

3. Rekisterin nimi

Ilmala Entertainment Group asiakas- ja markkinointirekisteri.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Käytämme keräämiämme henkilötietoja asiakkuuksien ylläpitoon ja asiakkaiden kontaktointiin esimerkiksi seuraavissa tapauksissa:

 • Yleiseen asiakassuhteiden hoitoon
 • asiakaskirjeiden ja muiden tiedotteiden lähettämiseen
 • asiakaskuntaa koskevan informaation keräämiseen
 • Ilmala Entertainment Group sekä yrityksen yhteistyö kumppaneiden tarjoamien palveluiden toteuttamiseen, myyntiin, hallintaan, laskuttamiseen sekä tuotteiden/palveluiden markkinointiin ja palveluvalikoiman kehittämiseen.

5. Rekisterin sisältämät tiedot

Henkilöiden itsensä antamat luokittelutiedot, esimerkiksi:

 • IP-osoitetieto tai muu tunniste
 • asiakaspalautteesta ja -lomakkeista saadut tiedot
 • tilaus-, laskutus- ja toimitustiedot
 • evästeiden kautta saadut tiedot
 • sosiaalisen median kautta kerättävä informaatio
 • Ilmala Entertainment Group verkkopalvelun kautta saadut tiedot
 • yrityksen ja/tai henkilön etu- ja sukunimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite,
 • yleisesti saatavilla olevat luokittelutiedot, sekä tiedot markkinointiluvista ja -kielloista
 • muut asiakkaan suostumuksella kerättävät henkilötiedot.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriimme tallennettavien tietojen lähteinä ovat esimerkiksi viralliset sopimusasiakirjat, sähköposti- ja puhelinasiointi, verkkolomakkeilla lähetetyt viestit, sosiaalisen median kautta saadut viestit sekä asiakastapaamisissa asiakkaan luovuttamat henkilötiedot.

7. Tietopääoman säilyttäminen

Asiakkailtamme saatavien henkilötietojen säilytysajat voivat vaihdella lainsäädännöstä sekä niiden käyttötarkoituksesta ja tilanteesta riippuen. Henkilötietoja päivitetään tarvittaessa ja niitä säilytetään huolellisesti vain niin pitkään kuin on tarpeellista.

8. Tietojen säännönmukainen luovuttaminen

Luovutamme asiakkailta keräämiämme tietoja yrityksen ulkopuolelle tilapäisesti silloin kun palvelukokonaisuutemme tai markkinointitoimenpiteet sitä vaativat. Kerättyjen tietojen omistus säilyy näissä tilanteissa Ilmala Entertainment Group:lla, ja tietoja käsitellään yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisesti.

9. Tietojen luovutus eteenpäin

Toteuttaaksemme palveluitamme asiakkaallemme parhaalla mahdollisella tavalla varaamme itsellemme mahdollisuuden luovuttaa keräämiämme henkilötietoja omille yhteistyökumppaneillemme, jotka käsittelevät asiakkaidemme tietoja ainoastaan palvelujemme toteuttamisen vaatimissa rajoissa. Yhteistyökumppanimme eivät käytä kyseisiä tietoja muihin kuin edellä mainittuihin tarkoituksiin eivätkä luovuta tietoja eteenpäin muille osapuolille.

Ilmala Entertainment Group voi kuitenkin luovuttaa asiakkaidensa tietoja voimassa olevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa. Henkilötietoja voidaan lisäksi luovuttaa EU:n tai ETA:n ulkopuolelle muun muassa alihankkijoidemme tietojen teknisen ylläpidon ja käsittelyn toteuttamiseksi.

10. Rekisterin suojauksen periaatteet

Yrityksemme rekisterin käsittelyssä noudatetaan erityistä huolellisuutta; tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Asiakkaidemme rekisteritietoja verkkopalvelimilla säilytettäessä niiden fyysinen ja digitaalinen tietoturva on ajantasaista. Rekisterinpitäjän vastuulla on varmistaa, että kaikkia tallennettuja henkilötietoja käsitellään aina luottamuksellisesti.

11. Evästeiden hyödyntäminen

Yrityksemme verkkopalvelu hyödyntää evästeitä voidaksemme tarjota palvelumme mahdollisimman laadukkaina ja asiakasystävällisinä. Käyttäjä pystyy estämään evästeiden keräämisen oman selaimensa asetuksissa.

Sivustomme Ilmalaent.fi käyttää Google Analytics -palvelua kerätäkseen tilastotietoja verkkopalvelun käytöstä ja käyttäjistä. Google Analytics tallentaa informaatiota muun muassa siitä, millä sivuilla verkkopalvelun käyttäjät vierailevat, kuinka kauan he kyseisillä sivuilla viipyvät sekä mitä linkkejä klikkaavat verkkopalvelussa asioidessaan.

12. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia henkilötiedon korjaamista

Jokaisella yrityksemme asiakas- ja markkinointirekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa kyseiseen rekisteriin tallennetut tietonsa, ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai vaihtoehtoisesti puutteellisen tiedon täydentämistä. Pyyntö tallennettujen henkilötietojen tarkistamisesta sekä mahdollinen oikaisupyyntö tulee tehdä rekisterinpitäjällemme kirjallisesti.

13. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Yrityksemme rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamista rekisteristä EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisesti. Pyynnöt tietojen poistamisesta on toimitettava kirjallisesti yrityksemme rekisterinpitäjälle.

Scroll to Top